1938-2018 Gedenken und Bedenken in Hollabrunn

Projekt ‘Uctít památku a zamyslet se nad rokem 1938 – 2018 v Hollabrunnu’ si klade následující cíle:

  • Zveřejnění historie kolem roku 1938 v Hollabrunnu,
  • zvýšení povědomí o tehdejším dění, neboť vše bylo dodnes jen málo publikováno.

Obvzláště důležité je zpracovat a zprostředkovat tyto informace a jejich historický význam mladé generaci.

Více informací o projektu (v německém jazyce) 

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho