V posledních letech byla v rámci projektu ‚Učící se region‘ realizována celá řada opatření podporující celoživotní vzdělávání. Přesto jsou tato regionální vzdělávací opatření jen velmi málo známá. Vzdělávací databanka www.bildungsangebote.at je jen málo využívána, centrální podpora komunálního vzdělávání chybí, je však stále více požadována. Obecně roste zájem zástupců pro vzdělávání v obcích a zástupců vzdělávacích institucí o lepší propojení, výměnu informací a vzájemnou propagaci. V rámci projektu bude podporována spolupráce v regionu i vně s dalšími vzdělávacími regiony, univerzitami, odbornými školami, akademiemi apod., bude zajištěna regionální péče a rozšíří se atraktivní nabídka vzdělávání s novými experimentálními a inovativními přístupy.

 

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Web projektu

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2021
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

Cílem projektu ‚Zprostředkování kultury dětem‘ je přiblížit dětem s přistěhovaleckých rodin rakouskou kulturu formou doučování a nejrůznějších workshopů. Jedná se o zprostředkování hodnot a návaznou úspěšnou/ úspěšněší integraci zahraničních dětí do rakouské společnosti. V rámci projektu bude nabídnuto a zrealizováno  5 workshopů na téma vaření, malování, kreslení, ruční práce, škola rétoriky, bezplatná podpora / doučování a speciální program pro děti.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie: Gemeinswohl
Zaměření podpory: Zajistíme dostatečnou nabídku kvalitně stráveného volného času dětem a starším osobám

Projekt ‚Uctít památku a zamyslet se nad rokem 1938 – 2018 v Hollabrunnu‘ si klade následující cíle:

 • Zveřejnění historie kolem roku 1938 v Hollabrunnu,
 • zvýšení povědomí o tehdejším dění, neboť vše bylo dodnes jen málo publikováno.

Obvzláště důležité je zpracovat a zprostředkovat tyto informace a jejich historický význam mladé generaci.

Více informací o projektu (v německém jazyce) 

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

Vedle všem známých krajinných krás se může Weinviertel pochlubit také mimořádně četným výskytem cenného přírodního bohatství. Mnoho rostlinných druhů a stanovišť je velmi vzácných a podléhají různým úrovním ochrany.

Projektu předcházel plánovací projekt, v rámci kterého bylo vybudováno silné partnerství v nejrůznějších oblastech, dále byly naplánovány cíle a opatření hlavního projektu, čimž byla zajištěna vysoká úroveň kvality a úspěšná realizace následného projektu.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018-2020
Kategorie: Přírodní zdroje
Zaměření podpory: Budování povědomí o biodiverzitě

V rámci dalšího rozvoje projektu ‚Vzdělávací region Weinviertel-Manhartsberg‘ plánuje náš region:

 • zlepšit infrastrukturu komunálních vzdělávacích center v 10 obcích,
 • doprovodné organizační zázemí,
 • školení a
 • propagaci zrealizovaných vzdělávacích opatření.

Infrastrukturální projekt je vzhledem k rozličným rychlostem realizace v jednotlivých obcích rozdělen do 3-4 dílčích projektů. Jako pilotní projekt byl zrealizován vzdělávací kampus Zellerndorf, který byl v dubnu 2018 slavnostně otevřen.

 • V obci Sitzendorf an der Schmida vznikne vzdělávací centrum vybavením společenského sálu, který vznikne v nové postavené budově požární zbrojnice.
 • V obci Pulkau dojde ke vzniku vzdělávacího centra úpravou stávajícího obecního sálu. V centru budou probíhat přednášky, pódiové diskuze a semináře pro max. 40 osob.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

‚Girls Rock Camp‘  představuje týden hudby a bandprojektů pro dívky a mladé ženy během letních prázdnin. Letošní sedmý roční, který se opět konal v Dolním Rakousku, nabídnul mimo jiné následující:

 • workshopy, kurzy hry na hudební nástroje a kapelové zkoušky (bandcoaching),
 • možnost poznat další mladé hudební nadšence,
 • příležitost založit kapelu,
 • společně vytvořit song,
 • naučit se sebevědomě pohybovat na pódiu.

Kurzy a workshopy jsou finančně podpořeny z programu ‚Come On‘ Dolnorakouské vlády. Závěrečný koncert je podpořen z programu LEADER jako regionální akce pro mládež.

Více informací (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho