V roce 1989 založily angažované ženy z regionu Weinviertel v Hollabrunnu poradenský spolek Ženy ženám, který se od té doby etabloval jako kontaktní místo pro ženy a dívky ve Weinviertelu. Letos slavené 30-leté jubileum je bráno jako podnět se ještě intenzivněji věnovat tématu ‘Život žen na venkově’. Je podstatné pozdvihnout požadavky žen ve venkovském prostředí a adekvátně se připravit na budoucnost.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2019
Kategorie: Vzdélání
Předmět podpory: Obecní blaho

Rádio Ypsilon je nezávislé rádio, jehož zřizovatel je Mediální a komunikační centrum severního Dolního Rakouska. Jedná se o obecně prospěšné médium, nezávislé a osvobozné od reklam. Nosná témata jsou mládež, senioři, ženy a genderová otázka, otázka migrace a také osob se speciálními potřebami, osob bez domova, apod. Důraz je kladen obvzláště na regionální kulturu a identitu.

Redaktéři a redaktorky mají díky tomuto projektu k dispozici vzdělávací program od COMMIT, rakouské vzdělávací agentury pro rozhlasové moderátory/ moderátorky nezávislých rádií. Navíc došlo k uzavření dohody o spolupráci mezi Rádiem Ypsilon a Obchodní akademií (BHAK) v Hollabrunnu. Rádio Ypsilon a jeho zřizovatel nabízí žákům a žákyním nově otevřeného studijního oboru ‘Média a žurnalismus’ workshopy a další.

více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2019
Kategorie: Vzdělání
Oblast podpory: Obecné blaho

V rámci projektu „Další rozvoj regionu vzdělávání Weinviertel-Manhartsberg“ realizuje LEADER region na základě pečlivého plánování násludující dva projekty:

  1. Zlepšení infrastruktury obecních vzdělávacích prostor v 11 obcích a
  2. Podpůrná organizace, školení a marketing regionálních vzdělávacích opatření.

Z důvodu odlišných rychlostí realizace budou infrastruturální projekty rozděleny do 4 dílčích projektů. Časově se shodující žádosti budou na žádost řídícího orgánu shrnuty do jednoho projektu. Tak vznikne na obecním úřadu městyse Maissau vzdělávací prostor pro cca 50 osob. V městysi Retz bude stávající aula obecního úřadu adaptována na vzdělávací prostor pro konání přednášek, pódiových diskuzí a seminářů pro cca 100 osob. Obec Seefeld-Kadolz si zřídí vzdělávací prostor v JUFA Weinviertel Hotelu. Obec Wullersdorf zřídí vzdělávací sál pro 60 až 70 osob v historické budově bývalého chudobince. Obec Ziersdorf zřídí svůj vzdělávací místnost na nově upraveném obecním úřadu na Hlavním nám. 1.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2019-2021
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

Pro hlemíždě zahradního panují ve vinohradech optimální podmínky, neboť šnek zahradní stejně jako vinná réva upřednostňuje vápenatou půdu. Chov šneků tvoří již od 80-tých let významnou složku gastrokultury Weinviertlu, která však dnes platí za vymřelou. Uprostřed dálek vinařské krajiny Pulkuatal se nachází pouze jediná šnečí farma. Cílem projektu je podpořit regionální a nadregionální síť spojenou s tématem udržitelného zemědělství. V rámci projektu bude vybudován Informační box (třída na statku), díky kterému bude moci být pedagogickou formou zprostředkováno povědomí o chovu šneků ve Weinviertlu. Navíc dojde k vytvoření pracovních míst.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: Ecoplus
Rok realizace: 2020
Kategorie: Tvorba celohospodářské přidané hodnoty na venkově
Zaměření podpory: Tvorba hodnoty

Knihovny v obcích Hollabrunn, Wullersdorf a Retz plánují v rámci meziobecní spolupráce zlepšit komunikaci, vzdělávání a kulturní aktivity.

V rámci tohoto projektu je v časovém období 2 let (leden 2021 – červen 2022) plánováno 6 dvoudílných workshopů ve třech knihovnách obcí Hollabrunn, Wullersdorf a Retz.

Workshopy budou vedeny mediální pedagožkou a technickou asistentkou. Děti a mladiství mohou nahlédnout pod pokličku práce v rádiu, přičemž průvodci po této pro uši pestré cestě za objevy jim budou knihy.

Projekt povede obec Wullersdorf, jako zřizovatel veřejné knihovny ve Wullersdorfu ve spolupráci s dalšími dvěma knihovnami v Hollabrunnu a Retzu.

Více informací o projektu (v německém jazyce)  

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2021 – 2022
Kategorie: Kvalita života
Zaměření podpory: Obecné blaho

V posledních letech byla v rámci projektu ‘Učící se region’ realizována celá řada opatření podporující celoživotní vzdělávání. Přesto jsou tato regionální vzdělávací opatření jen velmi málo známá. Vzdělávací databanka www.bildungsangebote.at je jen málo využívána, centrální podpora komunálního vzdělávání chybí, je však stále více požadována. Obecně roste zájem zástupců pro vzdělávání v obcích a zástupců vzdělávacích institucí o lepší propojení, výměnu informací a vzájemnou propagaci. V rámci projektu bude podporována spolupráce v regionu i vně s dalšími vzdělávacími regiony, univerzitami, odbornými školami, akademiemi apod., bude zajištěna regionální péče a rozšíří se atraktivní nabídka vzdělávání s novými experimentálními a inovativními přístupy.

 

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Web projektu

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2021
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

Cílem projektu ‘Zprostředkování kultury dětem’ je přiblížit dětem s přistěhovaleckých rodin rakouskou kulturu formou doučování a nejrůznějších workshopů. Jedná se o zprostředkování hodnot a návaznou úspěšnou/ úspěšněší integraci zahraničních dětí do rakouské společnosti. V rámci projektu bude nabídnuto a zrealizováno  5 workshopů na téma vaření, malování, kreslení, ruční práce, škola rétoriky, bezplatná podpora / doučování a speciální program pro děti.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie: Gemeinswohl
Zaměření podpory: Zajistíme dostatečnou nabídku kvalitně stráveného volného času dětem a starším osobám

Projekt ‘Uctít památku a zamyslet se nad rokem 1938 – 2018 v Hollabrunnu’ si klade následující cíle:

  • Zveřejnění historie kolem roku 1938 v Hollabrunnu,
  • zvýšení povědomí o tehdejším dění, neboť vše bylo dodnes jen málo publikováno.

Obvzláště důležité je zpracovat a zprostředkovat tyto informace a jejich historický význam mladé generaci.

Více informací o projektu (v německém jazyce) 

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

Vedle všem známých krajinných krás se může Weinviertel pochlubit také mimořádně četným výskytem cenného přírodního bohatství. Mnoho rostlinných druhů a stanovišť je velmi vzácných a podléhají různým úrovním ochrany.

Projektu předcházel plánovací projekt, v rámci kterého bylo vybudováno silné partnerství v nejrůznějších oblastech, dále byly naplánovány cíle a opatření hlavního projektu, čimž byla zajištěna vysoká úroveň kvality a úspěšná realizace následného projektu.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018-2020
Kategorie: Přírodní zdroje
Zaměření podpory: Budování povědomí o biodiverzitě

V rámci dalšího rozvoje projektu ‘Vzdělávací region Weinviertel-Manhartsberg’ plánuje náš region:

  • zlepšit infrastrukturu komunálních vzdělávacích center v 10 obcích,
  • doprovodné organizační zázemí,
  • školení a
  • propagaci zrealizovaných vzdělávacích opatření.

Infrastrukturální projekt je vzhledem k rozličným rychlostem realizace v jednotlivých obcích rozdělen do 3-4 dílčích projektů. Jako pilotní projekt byl zrealizován vzdělávací kampus Zellerndorf, který byl v dubnu 2018 slavnostně otevřen.

  • V obci Sitzendorf an der Schmida vznikne vzdělávací centrum vybavením společenského sálu, který vznikne v nové postavené budově požární zbrojnice.
  • V obci Pulkau dojde ke vzniku vzdělávacího centra úpravou stávajícího obecního sálu. V centru budou probíhat přednášky, pódiové diskuze a semináře pro max. 40 osob.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho