V rámci LEADER projektu byl v obci Großwetzdorf vedle dětského hřiště podpořen vznik workoutového hřiště s názvem Calisthenic Park. Vzhledem k tomu, že tato venkovní plocha se nachází v centru obce, předpokládá se, že workoutové hřiště bude hojně navštěvováno. Díky výstavbě nových řadových domů v obci roste počet obyvatel, dochází tak k setkávání mladé generace se starší. Tento impuls vedl obecní zastupitelstvo k tomu, aby dětské hřiště v obci doplnili o místo pro setkávání více generací. Cílem tohoto místa je umožnit návštěvníkům další možnosti zábavy a společně stráveného volného času .

Více informací (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Doba realizace:
 2022
Kategorie: 
Kvalita života
Předmět podpory: 
Tvorba přidané hodnoty

Centrum kompetence Beluqua v obci Ziersdorf bylo založeno v roce 2015. Za poslední tři roky se Centrum kompetence Beluqua dobře etablovalo a nabízí společně se svým týmem služby v oblasti zdraví, krásy, wellness a vzdělávání. Aby byla dosavadní nabídka služeb ještě zajímavější, bude Centrum kompetence Beluqua v rámci tohoto projektu rozšířeno a další tři místnosti a zahrada přiléhající k budově bude odpovídajícím způsobem obohacena.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Poskytovatel dotace: LF3
Rok realizace: 2018 – 2021
Kategorie: Wirtschaft
Zaměření podpory: Tvorba hodnoty

Cílem projektu ‘Zprostředkování kultury dětem’ je přiblížit dětem s přistěhovaleckých rodin rakouskou kulturu formou doučování a nejrůznějších workshopů. Jedná se o zprostředkování hodnot a návaznou úspěšnou/ úspěšněší integraci zahraničních dětí do rakouské společnosti. V rámci projektu bude nabídnuto a zrealizováno  5 workshopů na téma vaření, malování, kreslení, ruční práce, škola rétoriky, bezplatná podpora / doučování a speciální program pro děti.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie: Gemeinswohl
Zaměření podpory: Zajistíme dostatečnou nabídku kvalitně stráveného volného času dětem a starším osobám

V regionu Weinviertel-Manhartsberg vzniká celá řada zemědělských produktů. Poptávka po regionálních produktech roste v souladu s trendem a právě obyvatelé ale i gastronomové mají zájem tyto produkty rychle a snadno najít.

LEADER region Weinviertel Východ začal před třemi lety vyvíjet platformu www.kostbares-weinviertel.at. V západním Weinviertlu začalo sdružení Rozvoj venkova od konce roku 2017 doplňovat tuto webovou stránku o producenty ze západního Weinviertlu a v malé míře platformu také propagovat. Dosud je na stránce registrováno 120 dodavatelů.

V rámci projektu spolupráce budou region Weinviertel-Manhartsberg a Weinviertel Východ tuto úspěšnou platformu dále rozvíjet. Naplánovány jsou také následující opatření vedoucí ke zlepšení povědomí o regionálních produktech:

 

  • intenzivní práce s veřejností a propagace
  • propojení podniků a vzájemná výměna informací
  • přednášky a kuchařské workshopy ve školách a školkách, také přeshraničně.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2021
Kategorie: Landwirtschaft
Zaměření podpory: Tvorba hodnoty