7 KROKŮ K PROJEKTU!

Máte nápad, který by mohl zlepšit život v našem regionu?
Jaké by mohly být další kroky?
Byl by můj nápad vůbec podpořitelný z programu LEADER?
Jak to vypadá s financováním a potřebuji partnery?

Zde je 7 kroků k úspěšnému projektu!

KDO MŮŽE BÝT ŽADATEL?

Fyzické osoby
Právnické osoby
Osobní společnosti zapsané do obchodního rejstříku, spolky

Obce

2. PRVNÍ KONZULTACE S VEDENÍM LEADER

První konzultace s manažerkou LEADER na základě vyplněného formuláře. Při konzultaci se zjišťuje, zda projekt zapadá do schématu námi zprostředkovávané podpory. Naše letité zkušenosti Vám mohou pomoci projekt vyladit a vyvarovat se případným nedostakům.

.

Zde si domluvit konzultaci!

3. OFICIÁLNÍ PODÁNÍ PROJEKTU

Pokud je příprava projektu hotova, je projekt oficiálně podán LEADER Regionu Weinviertle – Manhartsberg. Podaná žádost obsahuje popis projektu s cíli, průběžnými cíli a rozpočet.

Zde stáhnout formuláře!

4. PREZENTACE PŘED VÝBĚROVOU KOMISÍ

Výběrová komise je složena z nezávislých představitelů regionu a zodpovídá za transparentní a objektivní výběr projektů. Projekt je představen cca v 10 minutách, poté může komise položit doplňující otázky.

5. ROZHODNUTÍ VÝBĚROVÉ KOMISE

Během následujícího setkání výběrové komise je žádost o podporu přezkoumána ve vícestupňovém hodnotícím procesu – nejprve je posouzena formální přijatelnost a splnění základních podmínek, poté je diskutováno kvalitativní hodnocení projektu. Následně je posouzena výše požadované podpory a požadavky na monitoring a zajištění kvality projektu.

Zde stáhnout výběrová kritéria

6. PODÁNÍ PROJEKTU ŘÍDÍCÍMU ORGÁNU

Nyní je projekt ze strany LEADER regionu předán řídícímu orgánu. Pokud je projekt přijat, dostane status ‚schválen‘! Pro žadatele to znamená, že od tohoto data jsou náklady na projekt časově uznatelné.

Zde stáhnout žádost o dotaci!

7. PRŮBĚŽNÉ CÍLE A JE TO!

Jako poslední věc jsou u nás projednány termíny pro monitoring a evaluaci projektu, poté se již projekt začíná realizovat. Přejeme Vám hodně úspěchů!