CO ZNAMENÁ LEADER?

L E A D E R znamená  „Liaison Entre Actions de Développement de l‘Economie Rurale”, neboli česky Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku.

CO JE LEADER?

LEADER je dotační program Evropské unie užívaný v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. Program je řízen na úrovni Evropské unie Nařízením (EU) Č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Evropské rady. V Rakousku je LEADER realizován prostřednictvím Programu rozvoje venkova Rakouska 2014 – 2020.

PROČ LEADER?

Základním cílem programu LEADER je, aby lidé lokálně dále rozvíjeli svůj region, proto je v každém LEADER regionu zpracována Strategie místního rozvoje. Rozvoj Strategie místního rozvoje se uskutečňuje v rámci vícero regionálních faktorů se zástupci všech aktérů a zástupců zájmových skupin regionu. Všechna rozhodnutí v rámci realizace této Strategie místního rozvoje jsou učiněna v tzv. „regionálním parlamentu“, představenstvem akční skupiny LEADER, kde jsou zastoupeny zájmové skupiny, obce, podnikatelé a zemědělci.

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ OBDOBÍ LEADER 2014 – 2020

Po třech úspěšných obdobích v Dolním Rakousku ( LEADER II 1995 – 1999, LEADER+ 2000 – 2006 a LEADER 2007 – 2013) vstoupil LEADER do nové fáze, která trvá od roku 2014 do roku 2020.