LEADER region Weinviertel – Manhartsberg si v aktuální strategii vytyčil cíl zlepšit ubytovací možnosti a také zvýšit počet návštěvníků v regionu. Donedávna byla karavanům a obytným vozům v celém Weinviertelu k dispozici pouhá čtyři odstavná místa. Vzhledem k aktuálním trendům a rostoucí poptávce plánují čtyři obce v západním Weinviertlu vybudovat odpovídající odstavná místa, která budou sloužit jako výchozí bod pro výlety v regionu. V rámci tohoto projektu vznikne druhá odstavná plocha v Hollabrunnu v blízkosti Sitzendorfské sklepní uličky vedle Sporthotelu Hollabrunn pro 4 – 6 vozů.

Více informací (v německém jazyce)

Poskytovatel podpory: Ecoplus
Rok realizace: 
2021 – 2022
Kategorie: 
Turismus
Předmět podpory: 
Posílení konkurenceschopnosti a tvorba hodnoty

LEADER region Weinviertel – Manhartsberg si v aktuální strategii vytyčil cíl zlepšit ubytovací možnosti a také zvýšit počet návštěvníků v regionu. Donedávna byla karavanům a obytným vozům v celém Weinviertelu k dispozici pouhá čtyři odstavná místa. Vzhledem k aktuálním trendům a rostoucí poptávce plánují čtyři obce v západním Weinviertlu vybudovat odpovídající odstavná místa, která budou sloužit jako výchozí bod pro výlety v regionu. V rámci tohoto projektu bude vybudována odstavná plocha pro pět vozů ve sklepní uličce v blízkosti centra obce Mailberg.

Více informací (v německém jazyce):

Poskytovatel podpory: Ecoplus
Rok realizace: 2021 – 2022
Kategorie: Turismus
Předmět podpory: Posílení konkurenceschopnosti a tvorba hodnoty

Weinviertel oplývá množstvím lákavých turistických cyklotras. Nedílnou součástí nabídky pro cyklisty, kteří jsou v našem kraji na dovolené nebo na jednodenním výletě, je zajištění ubytovaní a gastroslužeb. Důležitou roli v regionu v tomto směru sehrávají gastropodniky, ve kterých jsou cyklisté vítáni. Přesto existuje v nabídce stravovacích služeb pro cykloturisty prostor pro zlepšení, neboť restaurační zařízení nejsou v regionu rozptýlena rovnoměrně a otevírací doba podniků je často zaměřena na víkendy. Projekt spolupráce LEADER regionů Weinviertel – Manhartsberg, Weinviertel Ost, Weinviertel Donauraum a Marchfeld si klade za cíl tuto mezeru na trhu zaplnit a rozšířit nabídku pro cykloturisty o piknikové koše na kolo s regionální kuchyní.

Více informací (v německém jazyce)

Řídící orgán: Ecoplus
Doba realizace: 2021 – 2022
Kategorie: Turismus
Zaměření podpory: Posilování konkurenceschopnosti & Tvorba hodnoty

V regionu Weinviertel-Manhartsberg vzniká celá řada zemědělských produktů. Poptávka po regionálních produktech roste v souladu s trendem a právě obyvatelé ale i gastronomové mají zájem tyto produkty rychle a snadno najít.

LEADER region Weinviertel Východ začal před třemi lety vyvíjet platformu www.kostbares-weinviertel.at. V západním Weinviertlu začalo sdružení Rozvoj venkova od konce roku 2017 doplňovat tuto webovou stránku o producenty ze západního Weinviertlu a v malé míře platformu také propagovat. Dosud je na stránce registrováno 120 dodavatelů.

V rámci projektu spolupráce budou region Weinviertel-Manhartsberg a Weinviertel Východ tuto úspěšnou platformu dále rozvíjet. Naplánovány jsou také následující opatření vedoucí ke zlepšení povědomí o regionálních produktech:

 

  • intenzivní práce s veřejností a propagace
  • propojení podniků a vzájemná výměna informací
  • přednášky a kuchařské workshopy ve školách a školkách, také přeshraničně.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2021
Kategorie: Landwirtschaft
Zaměření podpory: Tvorba hodnoty