Odstavné parkoviště pro karavany a obytné vozy Mailberg

,

LEADER region Weinviertel – Manhartsberg si v aktuální strategii vytyčil cíl zlepšit ubytovací možnosti a také zvýšit počet návštěvníků v regionu. Donedávna byla karavanům a obytným vozům v celém Weinviertelu k dispozici pouhá čtyři odstavná místa. Vzhledem k aktuálním trendům a rostoucí poptávce plánují čtyři obce v západním Weinviertlu vybudovat odpovídající odstavná místa, která budou sloužit jako výchozí bod pro výlety v regionu. V rámci tohoto projektu bude vybudována odstavná plocha pro pět vozů ve sklepní uličce v blízkosti centra obce Mailberg.

Více informací (v německém jazyce):

Poskytovatel podpory: Ecoplus
Rok realizace: 2021 – 2022
Kategorie: Turismus
Předmět podpory: Posílení konkurenceschopnosti a tvorba hodnoty