V roce 1989 založily angažované ženy z regionu Weinviertel v Hollabrunnu poradenský spolek Ženy ženám, který se od té doby etabloval jako kontaktní místo pro ženy a dívky ve Weinviertelu. Letos slavené 30-leté jubileum je bráno jako podnět se ještě intenzivněji věnovat tématu ‚Život žen na venkově‘. Je podstatné pozdvihnout požadavky žen ve venkovském prostředí a adekvátně se připravit na budoucnost.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2019
Kategorie: Vzdélání
Předmět podpory: Obecní blaho

Rádio Ypsilon je nezávislé rádio, jehož zřizovatel je Mediální a komunikační centrum severního Dolního Rakouska. Jedná se o obecně prospěšné médium, nezávislé a osvobozné od reklam. Nosná témata jsou mládež, senioři, ženy a genderová otázka, otázka migrace a také osob se speciálními potřebami, osob bez domova, apod. Důraz je kladen obvzláště na regionální kulturu a identitu.

Redaktéři a redaktorky mají díky tomuto projektu k dispozici vzdělávací program od COMMIT, rakouské vzdělávací agentury pro rozhlasové moderátory/ moderátorky nezávislých rádií. Navíc došlo k uzavření dohody o spolupráci mezi Rádiem Ypsilon a Obchodní akademií (BHAK) v Hollabrunnu. Rádio Ypsilon a jeho zřizovatel nabízí žákům a žákyním nově otevřeného studijního oboru ‚Média a žurnalismus‘ workshopy a další.

více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2019
Kategorie: Vzdělání
Oblast podpory: Obecné blaho

Projekt si klade za cíl mezi občany budovat povědomí o regionalních a sezónních potravinách, o jejich pěstováni a využití ve stravování. Ve městě Hollabrunn budou různá místa městské zástavby počínaje Hlavním naměstím v centru Hollabrunnu až po tématické stezky ve Sklepní uličce osázeny a popsány, čímž budou moci obyvatelé i návštěvníci pozorovat růst i sklizeň a chuť i vitalita jim tak budou na dosah. Městský prostor se tak stane místem učení i požitku.

více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2016
Kategorie: Příroda & životní prostředí
Zaměření podpory: Přírodní zdroje

V rámci projektu „Další rozvoj regionu vzdělávání Weinviertel-Manhartsberg“ realizuje LEADER region na základě pečlivého plánování násludující dva projekty:

  1. Zlepšení infrastruktury obecních vzdělávacích prostor v 11 obcích a
  2. Podpůrná organizace, školení a marketing regionálních vzdělávacích opatření.

Z důvodu odlišných rychlostí realizace budou infrastruturální projekty rozděleny do 4 dílčích projektů. Časově se shodující žádosti budou na žádost řídícího orgánu shrnuty do jednoho projektu. Tak vznikne na obecním úřadu městyse Maissau vzdělávací prostor pro cca 50 osob. V městysi Retz bude stávající aula obecního úřadu adaptována na vzdělávací prostor pro konání přednášek, pódiových diskuzí a seminářů pro cca 100 osob. Obec Seefeld-Kadolz si zřídí vzdělávací prostor v JUFA Weinviertel Hotelu. Obec Wullersdorf zřídí vzdělávací sál pro 60 až 70 osob v historické budově bývalého chudobince. Obec Ziersdorf zřídí svůj vzdělávací místnost na nově upraveném obecním úřadu na Hlavním nám. 1.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2019-2021
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

Pro hlemíždě zahradního panují ve vinohradech optimální podmínky, neboť šnek zahradní stejně jako vinná réva upřednostňuje vápenatou půdu. Chov šneků tvoří již od 80-tých let významnou složku gastrokultury Weinviertlu, která však dnes platí za vymřelou. Uprostřed dálek vinařské krajiny Pulkuatal se nachází pouze jediná šnečí farma. Cílem projektu je podpořit regionální a nadregionální síť spojenou s tématem udržitelného zemědělství. V rámci projektu bude vybudován Informační box (třída na statku), díky kterému bude moci být pedagogickou formou zprostředkováno povědomí o chovu šneků ve Weinviertlu. Navíc dojde k vytvoření pracovních míst.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: Ecoplus
Rok realizace: 2020
Kategorie: Tvorba celohospodářské přidané hodnoty na venkově
Zaměření podpory: Tvorba hodnoty

Knihovny v obcích Hollabrunn, Wullersdorf a Retz plánují v rámci meziobecní spolupráce zlepšit komunikaci, vzdělávání a kulturní aktivity.

V rámci tohoto projektu je v časovém období 2 let (leden 2021 – červen 2022) plánováno 6 dvoudílných workshopů ve třech knihovnách obcí Hollabrunn, Wullersdorf a Retz.

Workshopy budou vedeny mediální pedagožkou a technickou asistentkou. Děti a mladiství mohou nahlédnout pod pokličku práce v rádiu, přičemž průvodci po této pro uši pestré cestě za objevy jim budou knihy.

Projekt povede obec Wullersdorf, jako zřizovatel veřejné knihovny ve Wullersdorfu ve spolupráci s dalšími dvěma knihovnami v Hollabrunnu a Retzu.

Více informací o projektu (v německém jazyce)  

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2021 – 2022
Kategorie: Kvalita života
Zaměření podpory: Obecné blaho

Západní Weinviertel byl před několika staletími silně ovlivňován četnými mlýny. Nyní jsou tyto mlýny rozpadlé, zničené nebo mají funkci skladů.

O tomto kulturním bohatství bylo zveřejněno mnoho obrázkových knih. Nadšenci do mlýnů jsou sdruženi v Mlýnkém spolku (Mühlen Verein), jsou aktivní a intenzivně se snaží tyto stavby zachovat a zlepšit povědomí o jejich existenci. Také spolek Kühle-Mühle pod vedením Dr. Otty Schöffla se snaží a nyní iniciuje vznik Mlýnské akademie v Hollabrunnu, buduje dva památníky mlýnům a zveřejňuje řady publikací. U všech těchto aktivit na téma ‚mlýny‘ chybí mládež. Aby se snahy revitalizovat mlýny dostaly do širšího povědomí, vyvstal nápad, aby žáci, resp. mládež sama zpracovala knihu o mlýnech.

Kniha vznikne ve spolupráci s žáky a žákyněmi kreativní třídy HLW Hollabrunn pod vedením vybraných pedagogů.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Poskytovatel dotace: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie:
Kulturní dědictcví
Zaměření projektu: 
Zachování a využití kulturního dědictví

Centrum kompetence Beluqua v obci Ziersdorf bylo založeno v roce 2015. Za poslední tři roky se Centrum kompetence Beluqua dobře etablovalo a nabízí společně se svým týmem služby v oblasti zdraví, krásy, wellness a vzdělávání. Aby byla dosavadní nabídka služeb ještě zajímavější, bude Centrum kompetence Beluqua v rámci tohoto projektu rozšířeno a další tři místnosti a zahrada přiléhající k budově bude odpovídajícím způsobem obohacena.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Poskytovatel dotace: LF3
Rok realizace: 2018 – 2021
Kategorie: Wirtschaft
Zaměření podpory: Tvorba hodnoty

V posledních letech byla v rámci projektu ‚Učící se region‘ realizována celá řada opatření podporující celoživotní vzdělávání. Přesto jsou tato regionální vzdělávací opatření jen velmi málo známá. Vzdělávací databanka www.bildungsangebote.at je jen málo využívána, centrální podpora komunálního vzdělávání chybí, je však stále více požadována. Obecně roste zájem zástupců pro vzdělávání v obcích a zástupců vzdělávacích institucí o lepší propojení, výměnu informací a vzájemnou propagaci. V rámci projektu bude podporována spolupráce v regionu i vně s dalšími vzdělávacími regiony, univerzitami, odbornými školami, akademiemi apod., bude zajištěna regionální péče a rozšíří se atraktivní nabídka vzdělávání s novými experimentálními a inovativními přístupy.

 

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Web projektu

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2021
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

Cílem projektu ‚Zprostředkování kultury dětem‘ je přiblížit dětem s přistěhovaleckých rodin rakouskou kulturu formou doučování a nejrůznějších workshopů. Jedná se o zprostředkování hodnot a návaznou úspěšnou/ úspěšněší integraci zahraničních dětí do rakouské společnosti. V rámci projektu bude nabídnuto a zrealizováno  5 workshopů na téma vaření, malování, kreslení, ruční práce, škola rétoriky, bezplatná podpora / doučování a speciální program pro děti.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie: Gemeinswohl
Zaměření podpory: Zajistíme dostatečnou nabídku kvalitně stráveného volného času dětem a starším osobám