LEADER region Weinviertel – Manhartsberg si v aktuální strategii vytyčil cíl zlepšit ubytovací možnosti a také zvýšit počet návštěvníků v regionu. Donedávna byla karavanům a obytným vozům v celém Weinviertelu k dispozici pouhá čtyři odstavná místa. Vzhledem k aktuálním trendům a rostoucí poptávce plánují čtyři obce v západním Weinviertlu vybudovat odpovídající odstavná místa, která budou sloužit jako výchozí bod pro výlety v regionu. V rámci tohoto projektu vznikne druhá odstavná plocha v Hollabrunnu v blízkosti Sitzendorfské sklepní uličky vedle Sporthotelu Hollabrunn pro 4 – 6 vozů.

Více informací (v německém jazyce)

Poskytovatel podpory: Ecoplus
Rok realizace: 
2021 – 2022
Kategorie: 
Turismus
Předmět podpory: 
Posílení konkurenceschopnosti a tvorba hodnoty

LEADER region Weinviertel – Manhartsberg si v aktuální strategii vytyčil cíl zlepšit ubytovací možnosti a také zvýšit počet návštěvníků v regionu. Donedávna byla karavanům a obytným vozům v celém Weinviertelu k dispozici pouhá čtyři odstavná místa. Vzhledem k aktuálním trendům a rostoucí poptávce plánují čtyři obce v západním Weinviertlu vybudovat odpovídající odstavná místa, která budou sloužit jako výchozí bod pro výlety v regionu. V rámci tohoto projektu bude vybudována odstavná plocha pro pět vozů ve sklepní uličce v blízkosti centra obce Mailberg.

Více informací (v německém jazyce):

Poskytovatel podpory: Ecoplus
Rok realizace: 2021 – 2022
Kategorie: Turismus
Předmět podpory: Posílení konkurenceschopnosti a tvorba hodnoty

Weinviertel oplývá množstvím lákavých turistických cyklotras. Nedílnou součástí nabídky pro cyklisty, kteří jsou v našem kraji na dovolené nebo na jednodenním výletě, je zajištění ubytovaní a gastroslužeb. Důležitou roli v regionu v tomto směru sehrávají gastropodniky, ve kterých jsou cyklisté vítáni. Přesto existuje v nabídce stravovacích služeb pro cykloturisty prostor pro zlepšení, neboť restaurační zařízení nejsou v regionu rozptýlena rovnoměrně a otevírací doba podniků je často zaměřena na víkendy. Projekt spolupráce LEADER regionů Weinviertel – Manhartsberg, Weinviertel Ost, Weinviertel Donauraum a Marchfeld si klade za cíl tuto mezeru na trhu zaplnit a rozšířit nabídku pro cykloturisty o piknikové koše na kolo s regionální kuchyní.

Více informací (v německém jazyce)

Řídící orgán: Ecoplus
Doba realizace: 2021 – 2022
Kategorie: Turismus
Zaměření podpory: Posilování konkurenceschopnosti & Tvorba hodnoty

V rámci LEADER projektu byl v obci Großwetzdorf vedle dětského hřiště podpořen vznik workoutového hřiště s názvem Calisthenic Park. Vzhledem k tomu, že tato venkovní plocha se nachází v centru obce, předpokládá se, že workoutové hřiště bude hojně navštěvováno. Díky výstavbě nových řadových domů v obci roste počet obyvatel, dochází tak k setkávání mladé generace se starší. Tento impuls vedl obecní zastupitelstvo k tomu, aby dětské hřiště v obci doplnili o místo pro setkávání více generací. Cílem tohoto místa je umožnit návštěvníkům další možnosti zábavy a společně stráveného volného času .

Více informací (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Doba realizace:
 2022
Kategorie: 
Kvalita života
Předmět podpory: 
Tvorba přidané hodnoty

V roce 1989 založily angažované ženy z regionu Weinviertel v Hollabrunnu poradenský spolek Ženy ženám, který se od té doby etabloval jako kontaktní místo pro ženy a dívky ve Weinviertelu. Letos slavené 30-leté jubileum je bráno jako podnět se ještě intenzivněji věnovat tématu ‘Život žen na venkově’. Je podstatné pozdvihnout požadavky žen ve venkovském prostředí a adekvátně se připravit na budoucnost.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2019
Kategorie: Vzdélání
Předmět podpory: Obecní blaho

Rádio Ypsilon je nezávislé rádio, jehož zřizovatel je Mediální a komunikační centrum severního Dolního Rakouska. Jedná se o obecně prospěšné médium, nezávislé a osvobozné od reklam. Nosná témata jsou mládež, senioři, ženy a genderová otázka, otázka migrace a také osob se speciálními potřebami, osob bez domova, apod. Důraz je kladen obvzláště na regionální kulturu a identitu.

Redaktéři a redaktorky mají díky tomuto projektu k dispozici vzdělávací program od COMMIT, rakouské vzdělávací agentury pro rozhlasové moderátory/ moderátorky nezávislých rádií. Navíc došlo k uzavření dohody o spolupráci mezi Rádiem Ypsilon a Obchodní akademií (BHAK) v Hollabrunnu. Rádio Ypsilon a jeho zřizovatel nabízí žákům a žákyním nově otevřeného studijního oboru ‘Média a žurnalismus’ workshopy a další.

více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2019
Kategorie: Vzdělání
Oblast podpory: Obecné blaho

Projekt si klade za cíl mezi občany budovat povědomí o regionalních a sezónních potravinách, o jejich pěstováni a využití ve stravování. Ve městě Hollabrunn budou různá místa městské zástavby počínaje Hlavním naměstím v centru Hollabrunnu až po tématické stezky ve Sklepní uličce osázeny a popsány, čímž budou moci obyvatelé i návštěvníci pozorovat růst i sklizeň a chuť i vitalita jim tak budou na dosah. Městský prostor se tak stane místem učení i požitku.

více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2016
Kategorie: Příroda & životní prostředí
Zaměření podpory: Přírodní zdroje

V rámci projektu „Další rozvoj regionu vzdělávání Weinviertel-Manhartsberg“ realizuje LEADER region na základě pečlivého plánování násludující dva projekty:

  1. Zlepšení infrastruktury obecních vzdělávacích prostor v 11 obcích a
  2. Podpůrná organizace, školení a marketing regionálních vzdělávacích opatření.

Z důvodu odlišných rychlostí realizace budou infrastruturální projekty rozděleny do 4 dílčích projektů. Časově se shodující žádosti budou na žádost řídícího orgánu shrnuty do jednoho projektu. Tak vznikne na obecním úřadu městyse Maissau vzdělávací prostor pro cca 50 osob. V městysi Retz bude stávající aula obecního úřadu adaptována na vzdělávací prostor pro konání přednášek, pódiových diskuzí a seminářů pro cca 100 osob. Obec Seefeld-Kadolz si zřídí vzdělávací prostor v JUFA Weinviertel Hotelu. Obec Wullersdorf zřídí vzdělávací sál pro 60 až 70 osob v historické budově bývalého chudobince. Obec Ziersdorf zřídí svůj vzdělávací místnost na nově upraveném obecním úřadu na Hlavním nám. 1.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2019-2021
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

Pro hlemíždě zahradního panují ve vinohradech optimální podmínky, neboť šnek zahradní stejně jako vinná réva upřednostňuje vápenatou půdu. Chov šneků tvoří již od 80-tých let významnou složku gastrokultury Weinviertlu, která však dnes platí za vymřelou. Uprostřed dálek vinařské krajiny Pulkuatal se nachází pouze jediná šnečí farma. Cílem projektu je podpořit regionální a nadregionální síť spojenou s tématem udržitelného zemědělství. V rámci projektu bude vybudován Informační box (třída na statku), díky kterému bude moci být pedagogickou formou zprostředkováno povědomí o chovu šneků ve Weinviertlu. Navíc dojde k vytvoření pracovních míst.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: Ecoplus
Rok realizace: 2020
Kategorie: Tvorba celohospodářské přidané hodnoty na venkově
Zaměření podpory: Tvorba hodnoty

Knihovny v obcích Hollabrunn, Wullersdorf a Retz plánují v rámci meziobecní spolupráce zlepšit komunikaci, vzdělávání a kulturní aktivity.

V rámci tohoto projektu je v časovém období 2 let (leden 2021 – červen 2022) plánováno 6 dvoudílných workshopů ve třech knihovnách obcí Hollabrunn, Wullersdorf a Retz.

Workshopy budou vedeny mediální pedagožkou a technickou asistentkou. Děti a mladiství mohou nahlédnout pod pokličku práce v rádiu, přičemž průvodci po této pro uši pestré cestě za objevy jim budou knihy.

Projekt povede obec Wullersdorf, jako zřizovatel veřejné knihovny ve Wullersdorfu ve spolupráci s dalšími dvěma knihovnami v Hollabrunnu a Retzu.

Více informací o projektu (v německém jazyce)  

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2021 – 2022
Kategorie: Kvalita života
Zaměření podpory: Obecné blaho