Život žen na venkově

,

V roce 1989 založily angažované ženy z regionu Weinviertel v Hollabrunnu poradenský spolek Ženy ženám, který se od té doby etabloval jako kontaktní místo pro ženy a dívky ve Weinviertelu. Letos slavené 30-leté jubileum je bráno jako podnět se ještě intenzivněji věnovat tématu ‘Život žen na venkově’. Je podstatné pozdvihnout požadavky žen ve venkovském prostředí a adekvátně se připravit na budoucnost.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2019
Kategorie: Vzdélání
Předmět podpory: Obecní blaho