Konference DIALOG.FORMAT.Niederösterreich 2019

Klub Alpbach Niederösterreich uspořádal v hotelu Retzer Althof dne 16. a 17. května 2019 konferenci „Dialogformat Niederösterreich 2019 – 15 years CEE enlargement of the EU – How do we interact tomorrow?“. Tato konference se konala v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 a poprvé proběhla v roce 2014 v klášteru Melk. Letos se navíc slavilo výročí 15 let od tzv. Východního rozšíření Evropské unie, což předstvuje vhodný podnět prodiskutovat a projednat budoucí potenciál rozšíření Evropské unies podnikateli, vědci, novináři, studenty, zástupci zájmových skupin, diplomaty, politiky i s občany.

Výstupy konference budou využity v diskuzích DialogForum klubu Alpbach v srpnu 2019.

Více informací (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2019
Kategorie: Vzdělání
Předmět podpory: Obecní blaho