Informační box o hlemíždi zahradním z Weinviertlu

,

Pro hlemíždě zahradního panují ve vinohradech optimální podmínky, neboť šnek zahradní stejně jako vinná réva upřednostňuje vápenatou půdu. Chov šneků tvoří již od 80-tých let významnou složku gastrokultury Weinviertlu, která však dnes platí za vymřelou. Uprostřed dálek vinařské krajiny Pulkuatal se nachází pouze jediná šnečí farma. Cílem projektu je podpořit regionální a nadregionální síť spojenou s tématem udržitelného zemědělství. V rámci projektu bude vybudován Informační box (třída na statku), díky kterému bude moci být pedagogickou formou zprostředkováno povědomí o chovu šneků ve Weinviertlu. Navíc dojde k vytvoření pracovních míst.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: Ecoplus
Rok realizace: 2020
Kategorie: Tvorba celohospodářské přidané hodnoty na venkově
Zaměření podpory: Tvorba hodnoty