Workshopy pro rádiové moderátory

,

Rádio Ypsilon je nezávislé rádio, jehož zřizovatel je Mediální a komunikační centrum severního Dolního Rakouska. Jedná se o obecně prospěšné médium, nezávislé a osvobozné od reklam. Nosná témata jsou mládež, senioři, ženy a genderová otázka, otázka migrace a také osob se speciálními potřebami, osob bez domova, apod. Důraz je kladen obvzláště na regionální kulturu a identitu.

Redaktéři a redaktorky mají díky tomuto projektu k dispozici vzdělávací program od COMMIT, rakouské vzdělávací agentury pro rozhlasové moderátory/ moderátorky nezávislých rádií. Navíc došlo k uzavření dohody o spolupráci mezi Rádiem Ypsilon a Obchodní akademií (BHAK) v Hollabrunnu. Rádio Ypsilon a jeho zřizovatel nabízí žákům a žákyním nově otevřeného studijního oboru ‘Média a žurnalismus’ workshopy a další.

více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2019
Kategorie: Vzdělání
Oblast podpory: Obecné blaho