Západní Weinviertel byl před několika staletími silně ovlivňován četnými mlýny. Nyní jsou tyto mlýny rozpadlé, zničené nebo mají funkci skladů.

O tomto kulturním bohatství bylo zveřejněno mnoho obrázkových knih. Nadšenci do mlýnů jsou sdruženi v Mlýnkém spolku (Mühlen Verein), jsou aktivní a intenzivně se snaží tyto stavby zachovat a zlepšit povědomí o jejich existenci. Také spolek Kühle-Mühle pod vedením Dr. Otty Schöffla se snaží a nyní iniciuje vznik Mlýnské akademie v Hollabrunnu, buduje dva památníky mlýnům a zveřejňuje řady publikací. U všech těchto aktivit na téma ‘mlýny’ chybí mládež. Aby se snahy revitalizovat mlýny dostaly do širšího povědomí, vyvstal nápad, aby žáci, resp. mládež sama zpracovala knihu o mlýnech.

Kniha vznikne ve spolupráci s žáky a žákyněmi kreativní třídy HLW Hollabrunn pod vedením vybraných pedagogů.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Poskytovatel dotace: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie:
Kulturní dědictcví
Zaměření projektu: 
Zachování a využití kulturního dědictví

Centrum kompetence Beluqua v obci Ziersdorf bylo založeno v roce 2015. Za poslední tři roky se Centrum kompetence Beluqua dobře etablovalo a nabízí společně se svým týmem služby v oblasti zdraví, krásy, wellness a vzdělávání. Aby byla dosavadní nabídka služeb ještě zajímavější, bude Centrum kompetence Beluqua v rámci tohoto projektu rozšířeno a další tři místnosti a zahrada přiléhající k budově bude odpovídajícím způsobem obohacena.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Poskytovatel dotace: LF3
Rok realizace: 2018 – 2021
Kategorie: Wirtschaft
Zaměření podpory: Tvorba hodnoty

V posledních letech byla v rámci projektu ‘Učící se region’ realizována celá řada opatření podporující celoživotní vzdělávání. Přesto jsou tato regionální vzdělávací opatření jen velmi málo známá. Vzdělávací databanka www.bildungsangebote.at je jen málo využívána, centrální podpora komunálního vzdělávání chybí, je však stále více požadována. Obecně roste zájem zástupců pro vzdělávání v obcích a zástupců vzdělávacích institucí o lepší propojení, výměnu informací a vzájemnou propagaci. V rámci projektu bude podporována spolupráce v regionu i vně s dalšími vzdělávacími regiony, univerzitami, odbornými školami, akademiemi apod., bude zajištěna regionální péče a rozšíří se atraktivní nabídka vzdělávání s novými experimentálními a inovativními přístupy.

 

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Web projektu

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2021
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

Cílem projektu ‘Zprostředkování kultury dětem’ je přiblížit dětem s přistěhovaleckých rodin rakouskou kulturu formou doučování a nejrůznějších workshopů. Jedná se o zprostředkování hodnot a návaznou úspěšnou/ úspěšněší integraci zahraničních dětí do rakouské společnosti. V rámci projektu bude nabídnuto a zrealizováno  5 workshopů na téma vaření, malování, kreslení, ruční práce, škola rétoriky, bezplatná podpora / doučování a speciální program pro děti.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie: Gemeinswohl
Zaměření podpory: Zajistíme dostatečnou nabídku kvalitně stráveného volného času dětem a starším osobám

V regionu Weinviertel-Manhartsberg vzniká celá řada zemědělských produktů. Poptávka po regionálních produktech roste v souladu s trendem a právě obyvatelé ale i gastronomové mají zájem tyto produkty rychle a snadno najít.

LEADER region Weinviertel Východ začal před třemi lety vyvíjet platformu www.kostbares-weinviertel.at. V západním Weinviertlu začalo sdružení Rozvoj venkova od konce roku 2017 doplňovat tuto webovou stránku o producenty ze západního Weinviertlu a v malé míře platformu také propagovat. Dosud je na stránce registrováno 120 dodavatelů.

V rámci projektu spolupráce budou region Weinviertel-Manhartsberg a Weinviertel Východ tuto úspěšnou platformu dále rozvíjet. Naplánovány jsou také následující opatření vedoucí ke zlepšení povědomí o regionálních produktech:

 

 • intenzivní práce s veřejností a propagace
 • propojení podniků a vzájemná výměna informací
 • přednášky a kuchařské workshopy ve školách a školkách, také přeshraničně.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2021
Kategorie: Landwirtschaft
Zaměření podpory: Tvorba hodnoty

Projekt ‘Uctít památku a zamyslet se nad rokem 1938 – 2018 v Hollabrunnu’ si klade následující cíle:

 • Zveřejnění historie kolem roku 1938 v Hollabrunnu,
 • zvýšení povědomí o tehdejším dění, neboť vše bylo dodnes jen málo publikováno.

Obvzláště důležité je zpracovat a zprostředkovat tyto informace a jejich historický význam mladé generaci.

Více informací o projektu (v německém jazyce) 

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

Vedle všem známých krajinných krás se může Weinviertel pochlubit také mimořádně četným výskytem cenného přírodního bohatství. Mnoho rostlinných druhů a stanovišť je velmi vzácných a podléhají různým úrovním ochrany.

Projektu předcházel plánovací projekt, v rámci kterého bylo vybudováno silné partnerství v nejrůznějších oblastech, dále byly naplánovány cíle a opatření hlavního projektu, čimž byla zajištěna vysoká úroveň kvality a úspěšná realizace následného projektu.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018-2020
Kategorie: Přírodní zdroje
Zaměření podpory: Budování povědomí o biodiverzitě

V rámci dalšího rozvoje projektu ‘Vzdělávací region Weinviertel-Manhartsberg’ plánuje náš region:

 • zlepšit infrastrukturu komunálních vzdělávacích center v 10 obcích,
 • doprovodné organizační zázemí,
 • školení a
 • propagaci zrealizovaných vzdělávacích opatření.

Infrastrukturální projekt je vzhledem k rozličným rychlostem realizace v jednotlivých obcích rozdělen do 3-4 dílčích projektů. Jako pilotní projekt byl zrealizován vzdělávací kampus Zellerndorf, který byl v dubnu 2018 slavnostně otevřen.

 • V obci Sitzendorf an der Schmida vznikne vzdělávací centrum vybavením společenského sálu, který vznikne v nové postavené budově požární zbrojnice.
 • V obci Pulkau dojde ke vzniku vzdělávacího centra úpravou stávajícího obecního sálu. V centru budou probíhat přednášky, pódiové diskuze a semináře pro max. 40 osob.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

‚Girls Rock Camp‘  představuje týden hudby a bandprojektů pro dívky a mladé ženy během letních prázdnin. Letošní sedmý roční, který se opět konal v Dolním Rakousku, nabídnul mimo jiné následující:

 • workshopy, kurzy hry na hudební nástroje a kapelové zkoušky (bandcoaching),
 • možnost poznat další mladé hudební nadšence,
 • příležitost založit kapelu,
 • společně vytvořit song,
 • naučit se sebevědomě pohybovat na pódiu.

Kurzy a workshopy jsou finančně podpořeny z programu ‘Come On’ Dolnorakouské vlády. Závěrečný koncert je podpořen z programu LEADER jako regionální akce pro mládež.

Více informací (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho