V regionu Weinviertel-Manhartsberg vzniká celá řada zemědělských produktů. Poptávka po regionálních produktech roste v souladu s trendem a právě obyvatelé ale i gastronomové mají zájem tyto produkty rychle a snadno najít.

LEADER region Weinviertel Východ začal před třemi lety vyvíjet platformu www.kostbares-weinviertel.at. V západním Weinviertlu začalo sdružení Rozvoj venkova od konce roku 2017 doplňovat tuto webovou stránku o producenty ze západního Weinviertlu a v malé míře platformu také propagovat. Dosud je na stránce registrováno 120 dodavatelů.

V rámci projektu spolupráce budou region Weinviertel-Manhartsberg a Weinviertel Východ tuto úspěšnou platformu dále rozvíjet. Naplánovány jsou také následující opatření vedoucí ke zlepšení povědomí o regionálních produktech:

 

 • intenzivní práce s veřejností a propagace
 • propojení podniků a vzájemná výměna informací
 • přednášky a kuchařské workshopy ve školách a školkách, také přeshraničně.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2021
Kategorie: Landwirtschaft
Zaměření podpory: Tvorba hodnoty

Projekt ‚Uctít památku a zamyslet se nad rokem 1938 – 2018 v Hollabrunnu‘ si klade následující cíle:

 • Zveřejnění historie kolem roku 1938 v Hollabrunnu,
 • zvýšení povědomí o tehdejším dění, neboť vše bylo dodnes jen málo publikováno.

Obvzláště důležité je zpracovat a zprostředkovat tyto informace a jejich historický význam mladé generaci.

Více informací o projektu (v německém jazyce) 

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

Vedle všem známých krajinných krás se může Weinviertel pochlubit také mimořádně četným výskytem cenného přírodního bohatství. Mnoho rostlinných druhů a stanovišť je velmi vzácných a podléhají různým úrovním ochrany.

Projektu předcházel plánovací projekt, v rámci kterého bylo vybudováno silné partnerství v nejrůznějších oblastech, dále byly naplánovány cíle a opatření hlavního projektu, čimž byla zajištěna vysoká úroveň kvality a úspěšná realizace následného projektu.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018-2020
Kategorie: Přírodní zdroje
Zaměření podpory: Budování povědomí o biodiverzitě

V rámci dalšího rozvoje projektu ‚Vzdělávací region Weinviertel-Manhartsberg‘ plánuje náš region:

 • zlepšit infrastrukturu komunálních vzdělávacích center v 10 obcích,
 • doprovodné organizační zázemí,
 • školení a
 • propagaci zrealizovaných vzdělávacích opatření.

Infrastrukturální projekt je vzhledem k rozličným rychlostem realizace v jednotlivých obcích rozdělen do 3-4 dílčích projektů. Jako pilotní projekt byl zrealizován vzdělávací kampus Zellerndorf, který byl v dubnu 2018 slavnostně otevřen.

 • V obci Sitzendorf an der Schmida vznikne vzdělávací centrum vybavením společenského sálu, který vznikne v nové postavené budově požární zbrojnice.
 • V obci Pulkau dojde ke vzniku vzdělávacího centra úpravou stávajícího obecního sálu. V centru budou probíhat přednášky, pódiové diskuze a semináře pro max. 40 osob.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho

‚Girls Rock Camp‘  představuje týden hudby a bandprojektů pro dívky a mladé ženy během letních prázdnin. Letošní sedmý roční, který se opět konal v Dolním Rakousku, nabídnul mimo jiné následující:

 • workshopy, kurzy hry na hudební nástroje a kapelové zkoušky (bandcoaching),
 • možnost poznat další mladé hudební nadšence,
 • příležitost založit kapelu,
 • společně vytvořit song,
 • naučit se sebevědomě pohybovat na pódiu.

Kurzy a workshopy jsou finančně podpořeny z programu ‚Come On‘ Dolnorakouské vlády. Závěrečný koncert je podpořen z programu LEADER jako regionální akce pro mládež.

Více informací (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho