Vzdělávací centra v obcích Sizendorf an der Schmida a Pulkau

V rámci dalšího rozvoje projektu ‘Vzdělávací region Weinviertel-Manhartsberg’ plánuje náš region:

  • zlepšit infrastrukturu komunálních vzdělávacích center v 10 obcích,
  • doprovodné organizační zázemí,
  • školení a
  • propagaci zrealizovaných vzdělávacích opatření.

Infrastrukturální projekt je vzhledem k rozličným rychlostem realizace v jednotlivých obcích rozdělen do 3-4 dílčích projektů. Jako pilotní projekt byl zrealizován vzdělávací kampus Zellerndorf, který byl v dubnu 2018 slavnostně otevřen.

  • V obci Sitzendorf an der Schmida vznikne vzdělávací centrum vybavením společenského sálu, který vznikne v nové postavené budově požární zbrojnice.
  • V obci Pulkau dojde ke vzniku vzdělávacího centra úpravou stávajícího obecního sálu. V centru budou probíhat přednášky, pódiové diskuze a semináře pro max. 40 osob.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho