Region vzdělávání Weinviertel-Manhartsberg 2018 – 2021

V posledních letech byla v rámci projektu ‘Učící se region’ realizována celá řada opatření podporující celoživotní vzdělávání. Přesto jsou tato regionální vzdělávací opatření jen velmi málo známá. Vzdělávací databanka www.bildungsangebote.at je jen málo využívána, centrální podpora komunálního vzdělávání chybí, je však stále více požadována. Obecně roste zájem zástupců pro vzdělávání v obcích a zástupců vzdělávacích institucí o lepší propojení, výměnu informací a vzájemnou propagaci. V rámci projektu bude podporována spolupráce v regionu i vně s dalšími vzdělávacími regiony, univerzitami, odbornými školami, akademiemi apod., bude zajištěna regionální péče a rozšíří se atraktivní nabídka vzdělávání s novými experimentálními a inovativními přístupy.

 

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Web projektu

Řídící orgán: LF3
Rok realizace: 2018 – 2021
Kategorie: Vzdělání
Zaměření podpory: Obecné blaho