Mládež dokumentuje svět mlýnů

,

Západní Weinviertel byl před několika staletími silně ovlivňován četnými mlýny. Nyní jsou tyto mlýny rozpadlé, zničené nebo mají funkci skladů.

O tomto kulturním bohatství bylo zveřejněno mnoho obrázkových knih. Nadšenci do mlýnů jsou sdruženi v Mlýnkém spolku (Mühlen Verein), jsou aktivní a intenzivně se snaží tyto stavby zachovat a zlepšit povědomí o jejich existenci. Také spolek Kühle-Mühle pod vedením Dr. Otty Schöffla se snaží a nyní iniciuje vznik Mlýnské akademie v Hollabrunnu, buduje dva památníky mlýnům a zveřejňuje řady publikací. U všech těchto aktivit na téma ‘mlýny’ chybí mládež. Aby se snahy revitalizovat mlýny dostaly do širšího povědomí, vyvstal nápad, aby žáci, resp. mládež sama zpracovala knihu o mlýnech.

Kniha vznikne ve spolupráci s žáky a žákyněmi kreativní třídy HLW Hollabrunn pod vedením vybraných pedagogů.

Více informací o projektu (v německém jazyce)

Poskytovatel dotace: LF3
Rok realizace: 2018 – 2019
Kategorie:
Kulturní dědictcví
Zaměření projektu: 
Zachování a využití kulturního dědictví