Entries by Zvarikova Hana

,

Mládež dokumentuje svět mlýnů

Západní Weinviertel byl před několika staletími silně ovlivňován četnými mlýny. Nyní jsou tyto mlýny rozpadlé, zničené nebo mají funkci skladů. O tomto kulturním bohatství bylo zveřejněno mnoho obrázkových knih. Nadšenci […]

Region vzdělávání Weinviertel-Manhartsberg 2018 – 2021

V posledních letech byla v rámci projektu ‘Učící se region’ realizována celá řada opatření podporující celoživotní vzdělávání. Přesto jsou tato regionální vzdělávací opatření jen velmi málo známá. Vzdělávací databanka www.bildungsangebote.at je jen […]

,

Zprostředkování kultury dětem

Cílem projektu ‘Zprostředkování kultury dětem’ je přiblížit dětem s přistěhovaleckých rodin rakouskou kulturu formou doučování a nejrůznějších workshopů. Jedná se o zprostředkování hodnot a návaznou úspěšnou/ úspěšněší integraci zahraničních dětí […]

1938-2018 Gedenken und Bedenken in Hollabrunn

Projekt ‘Uctít památku a zamyslet se nad rokem 1938 – 2018 v Hollabrunnu’ si klade následující cíle: Zveřejnění historie kolem roku 1938 v Hollabrunnu, zvýšení povědomí o tehdejším dění, neboť […]

Vzdělávací centra v obcích Sizendorf an der Schmida a Pulkau

V rámci dalšího rozvoje projektu ‘Vzdělávací region Weinviertel-Manhartsberg’ plánuje náš region: zlepšit infrastrukturu komunálních vzdělávacích center v 10 obcích, doprovodné organizační zázemí, školení a propagaci zrealizovaných vzdělávacích opatření. Infrastrukturální projekt […]