Entries by Zvarikova Hana

,

Mládež dokumentuje svět mlýnů

Západní Weinviertel byl před několika staletími silně ovlivňován četnými mlýny. Nyní jsou tyto mlýny rozpadlé, zničené nebo mají funkci skladů. O tomto kulturním bohatství bylo zveřejněno mnoho obrázkových knih. Nadšenci do mlýnů jsou sdruženi v Mlýnkém spolku (Mühlen Verein), jsou aktivní a intenzivně se snaží tyto stavby zachovat a zlepšit povědomí o jejich existenci. Také […]

,

Zahrada zdraví Centra kompetence Beluqua

Centrum kompetence Beluqua v obci Ziersdorf bylo založeno v roce 2015. Za poslední tři roky se Centrum kompetence Beluqua dobře etablovalo a nabízí společně se svým týmem služby v oblasti zdraví, krásy, wellness a vzdělávání. Aby byla dosavadní nabídka služeb ještě zajímavější, bude Centrum kompetence Beluqua v rámci tohoto projektu rozšířeno a další tři místnosti […]

Region vzdělávání Weinviertel-Manhartsberg 2018 – 2021

V posledních letech byla v rámci projektu ‘Učící se region’ realizována celá řada opatření podporující celoživotní vzdělávání. Přesto jsou tato regionální vzdělávací opatření jen velmi málo známá. Vzdělávací databanka www.bildungsangebote.at je jen málo využívána, centrální podpora komunálního vzdělávání chybí, je však stále více požadována. Obecně roste zájem zástupců pro vzdělávání v obcích a zástupců vzdělávacích institucí o […]

,

Zprostředkování kultury dětem

Cílem projektu ‘Zprostředkování kultury dětem’ je přiblížit dětem s přistěhovaleckých rodin rakouskou kulturu formou doučování a nejrůznějších workshopů. Jedná se o zprostředkování hodnot a návaznou úspěšnou/ úspěšněší integraci zahraničních dětí do rakouské společnosti. V rámci projektu bude nabídnuto a zrealizováno  5 workshopů na téma vaření, malování, kreslení, ruční práce, škola rétoriky, bezplatná podpora / doučování […]

, , ,

KOST.bares Weinviertel 2.0

V regionu Weinviertel-Manhartsberg vzniká celá řada zemědělských produktů. Poptávka po regionálních produktech roste v souladu s trendem a právě obyvatelé ale i gastronomové mají zájem tyto produkty rychle a snadno najít. LEADER region Weinviertel Východ začal před třemi lety vyvíjet platformu www.kostbares-weinviertel.at. V západním Weinviertlu začalo sdružení Rozvoj venkova od konce roku 2017 doplňovat tuto […]

1938-2018 Gedenken und Bedenken in Hollabrunn

Projekt ‘Uctít památku a zamyslet se nad rokem 1938 – 2018 v Hollabrunnu’ si klade následující cíle: Zveřejnění historie kolem roku 1938 v Hollabrunnu, zvýšení povědomí o tehdejším dění, neboť vše bylo dodnes jen málo publikováno. Obvzláště důležité je zpracovat a zprostředkovat tyto informace a jejich historický význam mladé generaci. Více informací o projektu (v německém […]

, , ,

Vzdělávací projekt – Přírodní bohatství v západním Weinviertlu

Vedle všem známých krajinných krás se může Weinviertel pochlubit také mimořádně četným výskytem cenného přírodního bohatství. Mnoho rostlinných druhů a stanovišť je velmi vzácných a podléhají různým úrovním ochrany. Projektu předcházel plánovací projekt, v rámci kterého bylo vybudováno silné partnerství v nejrůznějších oblastech, dále byly naplánovány cíle a opatření hlavního projektu, čimž byla zajištěna vysoká […]

Vzdělávací centra v obcích Sizendorf an der Schmida a Pulkau

V rámci dalšího rozvoje projektu ‘Vzdělávací region Weinviertel-Manhartsberg’ plánuje náš region: zlepšit infrastrukturu komunálních vzdělávacích center v 10 obcích, doprovodné organizační zázemí, školení a propagaci zrealizovaných vzdělávacích opatření. Infrastrukturální projekt je vzhledem k rozličným rychlostem realizace v jednotlivých obcích rozdělen do 3-4 dílčích projektů. Jako pilotní projekt byl zrealizován vzdělávací kampus Zellerndorf, který byl v […]