Entries by

Konference DIALOG.FORMAT.Niederösterreich 2019

Klub Alpbach Niederösterreich uspořádal v hotelu Retzer Althof dne 16. a 17. května 2019 konferenci „Dialogformat Niederösterreich 2019 – 15 years CEE enlargement of the EU – How do we interact tomorrow?“. Tato konference se konala v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 a poprvé proběhla v roce 2014 v klášteru Melk. […]

,

Život žen na venkově

V roce 1989 založily angažované ženy z regionu Weinviertel v Hollabrunnu poradenský spolek Ženy ženám, který se od té doby etabloval jako kontaktní místo pro ženy a dívky ve Weinviertelu. Letos slavené 30-leté jubileum je bráno jako podnět se ještě intenzivněji věnovat tématu ‚Život žen na venkově‘. Je podstatné pozdvihnout požadavky žen ve venkovském prostředí […]

,

Workshopy pro rádiové moderátory

Rádio Ypsilon je nezávislé rádio, jehož zřizovatel je Mediální a komunikační centrum severního Dolního Rakouska. Jedná se o obecně prospěšné médium, nezávislé a osvobozné od reklam. Nosná témata jsou mládež, senioři, ženy a genderová otázka, otázka migrace a také osob se speciálními potřebami, osob bez domova, apod. Důraz je kladen obvzláště na regionální kulturu a […]

,

Jedlý Hollabrunn

Projekt si klade za cíl mezi občany budovat povědomí o regionalních a sezónních potravinách, o jejich pěstováni a využití ve stravování. Ve městě Hollabrunn budou různá místa městské zástavby počínaje Hlavním naměstím v centru Hollabrunnu až po tématické stezky ve Sklepní uličce osázeny a popsány, čímž budou moci obyvatelé i návštěvníci pozorovat růst i sklizeň […]

,

Vzdělávací prostory Západní Weinviertel

V rámci projektu „Další rozvoj regionu vzdělávání Weinviertel-Manhartsberg“ realizuje LEADER region na základě pečlivého plánování násludující dva projekty: Zlepšení infrastruktury obecních vzdělávacích prostor v 11 obcích a Podpůrná organizace, školení a marketing regionálních vzdělávacích opatření. Z důvodu odlišných rychlostí realizace budou infrastruturální projekty rozděleny do 4 dílčích projektů. Časově se shodující žádosti budou na žádost […]

,

Informační box o hlemíždi zahradním z Weinviertlu

Pro hlemíždě zahradního panují ve vinohradech optimální podmínky, neboť šnek zahradní stejně jako vinná réva upřednostňuje vápenatou půdu. Chov šneků tvoří již od 80-tých let významnou složku gastrokultury Weinviertlu, která však dnes platí za vymřelou. Uprostřed dálek vinařské krajiny Pulkuatal se nachází pouze jediná šnečí farma. Cílem projektu je podpořit regionální a nadregionální síť spojenou […]

,

Workshop „Klikněte si na uši“ (OHRENKLICK) ve třech knihovnách LEADER regionu

Knihovny v obcích Hollabrunn, Wullersdorf a Retz plánují v rámci meziobecní spolupráce zlepšit komunikaci, vzdělávání a kulturní aktivity. V rámci tohoto projektu je v časovém období 2 let (leden 2021 – červen 2022) plánováno 6 dvoudílných workshopů ve třech knihovnách obcí Hollabrunn, Wullersdorf a Retz. Workshopy budou vedeny mediální pedagožkou a technickou asistentkou. Děti a […]